Tarieven en termijnen

Wat kan je lenen en hoe lang mag je iets houden?

Je kan steeds materialen bij lenen of al enkele terugbrengen.

Maximum aantallen op je kaart

20 titels. Kies zelf voor een mix van materialen of alleen boeken, dvd's, strips of tijdschriften. Het aantal e-readers is beperkt tot één per klant. Op dit toestel kan je maximum 10 e-boeken laten plaatsen door het bibteam.

Tarieven

Uitlenen is gratis! Breng de items wel tijdig terug of verleng ze op tijd want de boete bedraagt € 0,20 per titel. Dat bedrag kan aardig oplopen als je meerdere materialen ontleend hebt. Reageer dus snel als je een maningsbrief of - mail ontvangen hebt, want de kosten gaan omhoog per brief/mail.

Indien een openstaand saldo (bv. kopie/printkosten en/of boete) oploopt tot meer dan € 10 of langer dan 10 weken openstaat, zal je tijdelijk geen gebruik meer mogen maken van de diensten van de openbare bibliotheek tot het openstaand bedrag betaald is.

Na het overschrijden van de termijn van de 3de maning, ontvang je een factuur en dien je de volledige kostprijs van de ontleende materialen, de openstaande boete en de administratiekosten te betalen. De teruggave van de verschillende goederen is dan niet meer mogelijk. Neem dus snel contact op met de bib, zodat je deze kosten kan vermijden en kan blijven genieten van je gratis lidmaatschap!

MEER INFO op p 5 van het dienstreglement

Termijnen

Je leent alles voor 4 weken en kan de titels 2 keer verlengen voor een periode van telkens 3 weken zolang ze niet gereserveerd zijn door een andere lener. In totaal kan je een titel dus 10 weken lenen.

Ga je op vakantie en kan je de materialen niet tijdig binnenbrengen of verlengen, vraag dan aan de bibmedewerker om een afwijkende terugbrengdatum. Verwittig de bibmedewerker voor hij/zij de titels inscant.